Taip dan tekan "Enter"

Posts Under: Blog

Sekiranya kita melindungi biodiversiti linguistik?

12 Jun 2017   /    Blog   /    no comments
bahasa terancam seperti spesies terancam, mereka akan pupus jika tiada usaha pemuliharaan dilaksanakan

Baca lebih lanjut mengenai perkara ini di:
http://www.theupcoming.co.uk/2016/03/29/why-its-important-to-save-endangered-languages/
TokyoStreetShutter940

11 perkara penterjemahan BUKAN

12 Jun 2017   /    Blog   /    no comments
Terdapat banyak salah faham di kalangan orang ramai mengenai sifat profesion ini;

Berikut adalah beberapa kesilapan biasa kebanyakan orang percaya adalah tepat

http://www.business2community.com/communications/11-things-translation-not-01496333#3WMKDruIXCR02fbp.97